Taaltoets spelling algemeen

Je hebt 18 van de 20 vragen goed beantwoord.
Your score was: 90 %

Indicatie hbo-niveau: maximaal twee fouten.

Meer dan twee fouten: extra leren en oefenen om dit onderdeel van de Nederlandse taal op hbo-niveau/wo-niveau te krijgen.

Antwoorden

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Maak de juiste keus.

’s avonds

’s-avonds

Jouw antwoord:

’s avonds

’s-avonds

Score 0 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Maak de juiste keus.

het leidt geen twijfel

het lijdt geen twijfel

Jouw antwoord:

het leidt geen twijfel

het lijdt geen twijfel

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Maak de juiste keus.

de burgelijke staat

de burgerlijke staat

Jouw antwoord:

de burgelijke staat

de burgerlijke staat

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Maak de juiste keus.

nek-aan-nek-race

nek-aan-nek race

nek-aan-nekrace

Jouw antwoord:

nek-aan-nek-race

nek-aan-nek race

nek-aan-nekrace

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Maak de juiste keus.

de redactie

de redaktie

Jouw antwoord:

de redactie

de redaktie

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Maak de juiste keus.

de Zuidhollandse eilanden

de Zuid-Hollandse eilanden

Jouw antwoord:

de Zuidhollandse eilanden

de Zuid-Hollandse eilanden

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Maak de juiste keus.

enigzins

enigszins

Jouw antwoord:

enigzins

enigszins

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Maak de juiste keus.

het product

het produkt

Jouw antwoord:

het product

het produkt

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Maak de juiste keus.

altans

althans

Jouw antwoord:

altans

althans

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Maak de juiste keus.

Ik heb die twee schilderijen beide gekocht.

Ik heb die twee schilderijen beiden gekocht.

Jouw antwoord:

Ik heb die twee schilderijen beide gekocht.

Ik heb die twee schilderijen beiden gekocht.

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Maak de juiste keus.

vice-versa

vice versa

Jouw antwoord:

vice-versa

vice versa

Score 0 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Maak de juiste keus.

bureaus

bureau’s

Jouw antwoord:

bureaus

bureau’s

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Maak de juiste keus.

applaudiseren

applaudisseren

Jouw antwoord:

applaudiseren

applaudisseren

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Maak de juiste keus.

het bruto-loon

het brutoloon

Jouw antwoord:

het bruto-loon

het brutoloon

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Maak de juiste keus.

uitentreure

uitentreuren

Jouw antwoord:

uitentreure

uitentreuren

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Maak de juiste keus.

de vice-premier

de vicepremier

Jouw antwoord:

de vice-premier

de vicepremier

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Maak de juiste keus.

vantevoren

van tevoren

van te voren

Jouw antwoord:

vantevoren

van tevoren

van te voren

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Maak de juiste keus.

een havo diploma

een havo-diploma

een havodiploma

Jouw antwoord:

een havo diploma

een havo-diploma

een havodiploma

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Maak de juiste keus.

de ladekast

de ladenkast

Jouw antwoord:

de ladekast

de ladenkast

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Maak de juiste keus.

slimmeriken

slimmerikken

Jouw antwoord:

slimmeriken

slimmerikken