Taaltoets zinsbouw/stijl

Je hebt 9 van de 20 vragen goed beantwoord.
Your score was: 45 %

Indicatie hbo-niveau: maximaal twee fouten.

Meer dan twee fouten: extra leren en oefenen om dit onderdeel van de Nederlandse taal op hbo-niveau/wo-niveau te krijgen.

Antwoorden

Score 0 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Is de volgende zin correct?

Dat de presentatie zo goed ging, hebben we ook mede aan onze goede voorbereiding te danken.

correct

niet correct

Jouw antwoord:

correct

niet correct

Feedback:

De woorden ‘ook’ en ‘mede’ betekenen precies hetzelfde (tautologie).

Score 0 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Is de volgende zin correct?

De stoeptegels waren spekglad, doordat het had gesneeuwd.

correct

niet correct

Jouw antwoord:

correct

Feedback:

Feedback Hier is sprake van een oorzaak en dan gebruik je ‘doordat’.

niet correct

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Spanje is onder meer populair door haar/zijn heerlijke klimaat.

haar

zijn

Jouw antwoord:

haar

zijn

Feedback:

Het woord ‘Spanje’ is onzijdig (het warme Spanje) en dit staat in het enkelvoud; verwijzen met zijn.

Score 0 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Een kleine meerderheid van de studenten is/zijn voor meer sport op tv.

is

zijn

Jouw antwoord:

is

Feedback:

Het grammaticale onderwerp van deze zin is ‘een kleine meerderheid van de studenten’. De zogenoemde kern van het onderwerp is ‘meerderheid’ en dit woord staat in het enkelvoud. Dan moet de persoonsvorm ook in het enkelvoud staan.

zijn

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Welke zin is de beste?

Heeft u vragen bij het invullen van het formulier, kunt u ons altijd even bellen.

Heeft u vragen bij het invullen van het formulier, dan kunt u ons altijd even bellen.

Jouw antwoord:

Heeft u vragen bij het invullen van het formulier, kunt u ons altijd even bellen.

Heeft u vragen bij het invullen van het formulier, dan kunt u ons altijd even bellen.

Score 0 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Zij heeft dezelfde oplossing bedacht als/dan ik/mij.

als mij

dan mij

als ik

dan ik

Jouw antwoord:

als mij

dan mij

als ik

Feedback:

Hier is geen sprake van een vergrotende trap. Bij een vergelijking gebruik je als. Als je de zin langer maakt, kun je horen dat ik juist is (zij heeft dezelfde oplossing bedacht als ik heb bedacht; niet: …. als mij heeft bedacht).

dan ik

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Het geleende bedrag dat/wat ik binnen een week terug zou krijgen, mag je houden.

dat

wat

Jouw antwoord:

dat

Feedback:

Het woord ‘bedrag’ is onzijdig (het bedrag) en dit staat in het enkelvoud; verwijzen met 'dat'.

wat

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Welke zin is de beste?

Die film lijkt mij heel goed en wil ik dan ook graag zien.

Die film lijkt mij heel goed en die wil ik dan ook graag zien.

Jouw antwoord:

Die film lijkt mij heel goed en wil ik dan ook graag zien.

Die film lijkt mij heel goed en die wil ik dan ook graag zien.

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Welke zin is de beste?

Ik heb hen vandaag gebeld.

Ik heb hun vandaag gebeld.

Jouw antwoord:

Ik heb hen vandaag gebeld.

Feedback:

Het zinsdeel hen is in deze zin een lijdend voorwerp en dan is hun niet correct; moet hier hen zijn. Je schrijft hun als het een bezittelijk voornaamwoord is of een meewerkend voorwerp waar geen voorzetsel voor staat (wij geven hun een boek).

Ik heb hun vandaag gebeld.

Score 0 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Welke zin is correct?

Dat bedrijf gaat zo veel exporteren, dat het extra opslagruimte moet zoeken.

Dat bedrijf gaat zo veel exporteren, dat ze extra opslagruimte moeten zoeken.

Dat bedrijf gaat zo veel exporteren, dat ze extra opslagruimte moet zoeken.

Jouw antwoord:

Dat bedrijf gaat zo veel exporteren, dat het extra opslagruimte moet zoeken.

Feedback:

Het woord ‘bedrijf’ is onzijdig (het bedrijf) en dit staat in het enkelvoud ; verwijzen met het en de persoonsvorm moet ook in het enkelvoud staan.

Dat bedrijf gaat zo veel exporteren, dat ze extra opslagruimte moeten zoeken.

Dat bedrijf gaat zo veel exporteren, dat ze extra opslagruimte moet zoeken.

Score 0 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Is de volgende zin correct?

IJs en weder dienende gaat de wedstrijd door.

correct

niet correct

Jouw antwoord:

correct

Feedback:

Deze zin begint met een zogenoemde absolute constructie (een bijzin zonder persoonsvorm; wel met een onderwerp).

niet correct

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Welke zin is de beste?

Vandaag hebben al onze medewerkers vrij en kunnen uw aanvraag pas morgen in behandeling nemen.

Vandaag hebben al onze medewerkers vrij en wij kunnen uw aanvraag pas morgen in behandeling nemen.

Jouw antwoord:

Vandaag hebben al onze medewerkers vrij en kunnen uw aanvraag pas morgen in behandeling nemen.

Vandaag hebben al onze medewerkers vrij en wij kunnen uw aanvraag pas morgen in behandeling nemen.

Score 0 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Welke zin is correct?

Zowel Jasper als Isabel is gisteren geslaagd.

Zowel Jasper en Isabel zijn gisteren geslaagd.

Beide zinnen zijn correct.

Jouw antwoord:

Zowel Jasper als Isabel is gisteren geslaagd.

Zowel Jasper en Isabel zijn gisteren geslaagd.

Beide zinnen zijn correct.

Score 0 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Is de volgende zin correct?

Dat ministerie heeft zijn personeel een feestje aangeboden.

correct

niet correct

Jouw antwoord:

correct

Feedback:

Het woord ‘ministerie’ is onzijdig (het ministerie) en dit staat in het enkelvoud; verwijzen met 'zijn'.

niet correct

Score 0 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Is de volgende zin correct?

Dat bedrijf behoort tot een van onze beste klanten.

correct

niet correct

Jouw antwoord:

correct

niet correct

Feedback:

Hier is sprake van een contaminatie. De volgende twee formuleringen zijn door elkaar gehaald: dat bedrijf behoort tot onze beste klanten (behoren tot) en dat bedrijf is een van onze beste klanten (een van zijn).

Score 0 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Maak de juiste keus.

De directeur refereerde aan ons laatste gesprek.

De directeur refereerde naar ons laatste gesprek.

Jouw antwoord:

De directeur refereerde aan ons laatste gesprek.

Feedback:

‘Refereren aan’ betekent ‘verwijzen naar’.

De directeur refereerde naar ons laatste gesprek.

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Maak de juiste keus.

Ik vertrouw dat u deze kwestie integer behandelt.

Ik vertrouw erop dat u deze kwestie integer behandelt.

Jouw antwoord:

Ik vertrouw dat u deze kwestie integer behandelt.

Ik vertrouw erop dat u deze kwestie integer behandelt.

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Maak de juiste keus.

Hoewel ik niet deskundig ben op dit terrein, zal ik proberen u te helpen.

Terwijl ik niet deskundig ben op dit terrein, zal ik proberen u te helpen.

Jouw antwoord:

Hoewel ik niet deskundig ben op dit terrein, zal ik proberen u te helpen.

Terwijl ik niet deskundig ben op dit terrein, zal ik proberen u te helpen.

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Welke zin is correct?

Het lijkt me evident en duidelijk dat hij geen andere keus had.

Deze studenten hebben er harder voor gewerkt dan hem.

Hebben jullie hun ook een officiële uitnodiging gestuurd?

Jouw antwoord:

Het lijkt me evident en duidelijk dat hij geen andere keus had.

Deze studenten hebben er harder voor gewerkt dan hem.

Hebben jullie hun ook een officiële uitnodiging gestuurd?

Feedback:

Het zinsdeel hun is in deze zin een meewerkend voorwerp zonder voorzetsel en dan is hun correct.

Score 0 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Welke zin is juist?

Mij treft geen blaam.

Ik tref geen blaam.

Jouw antwoord:

Mij treft geen blaam.

Ik tref geen blaam.