Taaltoets woordenschat

Je hebt 18 van de 20 vragen goed beantwoord.
Your score was: 90 %

Indicatie hbo-niveau: maximaal twee fouten.

Meer dan twee fouten: extra leren en oefenen om dit onderdeel van de Nederlandse taal op hbo-niveau/wo-niveau te krijgen.

Antwoorden

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Die rustige man ging op geen enkele provocatie in.

aanbieding

uitdaging

voorstel

Jouw antwoord:

aanbieding

uitdaging

voorstel

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Na dat ernstige ongeval had hij last van hallucinaties.

hevige pijnen

waanvoorstellingen

tintelingen

Jouw antwoord:

hevige pijnen

waanvoorstellingen

tintelingen

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Die directeur gaat meestal wat opportunistisch te werk.

strevend naar eigen voordeel

vrolijk

heel erg nauwkeurig

Jouw antwoord:

strevend naar eigen voordeel

vrolijk

heel erg nauwkeurig

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

"Dat is het cruciale punt", zei de voorzitter.

veel besproken

vergeten

doorslaggevende

Jouw antwoord:

veel besproken

vergeten

doorslaggevende

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Wij twijfelen aan de authenticiteit van dat schilderij.

houdbaarheid

oudheid

echtheid

Jouw antwoord:

houdbaarheid

oudheid

echtheid

Score 0 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Door dat incident zijn de controverses toegenomen.

slachtoffers

tegenstellingen

vergissingen

Jouw antwoord:

slachtoffers

tegenstellingen

vergissingen

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Dat te laat komen is symptomatisch voor zijn instelling.

bepalend

typerend

slecht

Jouw antwoord:

bepalend

typerend

slecht

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Die politicus is voor nivellering van de inkomens.

gelijkmaking

verbetering

bestudering

Jouw antwoord:

gelijkmaking

verbetering

bestudering

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Je moet hem wel eerst autoriseren.

machtigen

beschrijven

beoordelen

Jouw antwoord:

machtigen

beschrijven

beoordelen

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Tijdens die demonstratie liepen er enkele bekende pacifisten voorop.

mensen die een goede baan hebben

mensen die vrede nastreven

mensen die naar meer vrijheid streven

Jouw antwoord:

mensen die een goede baan hebben

mensen die vrede nastreven

mensen die naar meer vrijheid streven

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Dat water is van inferieure kwaliteit.

uitstekende

minderwaardige

ongekende

Jouw antwoord:

uitstekende

minderwaardige

ongekende

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Die kwestie intrigeert mij.

brengt mij van mijn stuk

ik wil weten hoe het zit

verrast

Jouw antwoord:

brengt mij van mijn stuk

ik wil weten hoe het zit

verrast

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Wij willen geen substituut.

bemiddeling

officiële verklaring

vervangingsmiddel

Jouw antwoord:

bemiddeling

officiële verklaring

vervangingsmiddel

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Via de post ontving ik zijn dissertatie.

proefschrift

uitnodiging

boze brief

Jouw antwoord:

proefschrift

uitnodiging

boze brief

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Je moet wel om permissie vragen.

uitstel

toestemming

advies

Jouw antwoord:

uitstel

toestemming

advies

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Iets wat nagedaan of nagemaakt is met de bedoeling te spotten.

cliché

parodie

reproductie

Jouw antwoord:

cliché

parodie

reproductie

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Een toevallige gebeurtenis.

calculatie

privilege

incident

Jouw antwoord:

calculatie

privilege

incident

Score 0 of 1

Vraag:

Multiple choice question

De overeenkomst is frappant.

fraai

op toeval berustend

treffend

Jouw antwoord:

fraai

op toeval berustend

treffend

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Je flexibel opstellen.

actief

meegaand

terughoudend

Jouw antwoord:

actief

meegaand

terughoudend

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

De situatie was nogal chaotisch.

storend

paniekerig

wanordelijk

Jouw antwoord:

storend

paniekerig

wanordelijk