Taaltoets uitdrukkingen, spreekwoorden en gezegden

Je hebt 13 van de 20 vragen goed beantwoord.
Your score was: 65 %

Indicatie hbo-niveau: maximaal twee fouten.

Meer dan twee fouten: extra leren en oefenen om dit onderdeel van de Nederlandse taal op hbo-niveau/wo-niveau te krijgen.

Antwoorden

Score 0 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Stevig in het zadel zitten.

zich door niemand van de wijs laten brengen

heel zelfverzekerd zijn

verzekerd zijn van een goede positie

Jouw antwoord:

zich door niemand van de wijs laten brengen

heel zelfverzekerd zijn

verzekerd zijn van een goede positie

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Een Babylonische spraakverwarring.

een slechte samenwerking hebben

iets groots ondernemen wat niet af te maken is

een rijke fantasie hebben

Jouw antwoord:

een slechte samenwerking hebben

iets groots ondernemen wat niet af te maken is

een rijke fantasie hebben

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

De kleren van de keizer.

iets wordt mooi voorgespiegeld, maar stelt niets voor

het betreft een luxeprobleem

het betreft een hachelijke zaak

Jouw antwoord:

iets wordt mooi voorgespiegeld, maar stelt niets voor

het betreft een luxeprobleem

het betreft een hachelijke zaak

Score 0 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Laat de linkerhand niet weten, wat de rechterhand doet.

denk niet overal te veel over na

laat niet te duidelijk merken, dat je een goede daad doet

toon altijd volledige inzet

Jouw antwoord:

denk niet overal te veel over na

laat niet te duidelijk merken, dat je een goede daad doet

toon altijd volledige inzet

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

De wenkbrauwen optrekken.

bang worden

verlegen worden en zich terugtrekken

verbazing of gevoel van kritiek tonen

Jouw antwoord:

bang worden

verlegen worden en zich terugtrekken

verbazing of gevoel van kritiek tonen

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Iemand iets voor de voeten gooien.

iemand iets verwijten

iemand helpen

iemand een belofte

Jouw antwoord:

iemand iets verwijten

iemand helpen

iemand een belofte

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Anton en Sherida vissen in dezelfde vijver.

zijn elkaars concurrent

doen altijd precies hetzelfde

wonen samen

Jouw antwoord:

zijn elkaars concurrent

doen altijd precies hetzelfde

wonen samen

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Een schot voor de boeg geven.

als eerste over iets beginnen

voor je beurt praten

een domme opmerking maken

Jouw antwoord:

als eerste over iets beginnen

voor je beurt praten

een domme opmerking maken

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Die man is een wolf in schaapskleren.

doet zich vriendelijk voor, maar is gevaarlijk

is moeilijk te doorgronden

kan goed leiding geven

Jouw antwoord:

doet zich vriendelijk voor, maar is gevaarlijk

is moeilijk te doorgronden

kan goed leiding geven

Score 0 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Zij kan de zon niet in het water zien schijnen.

zij is straatarm

zij is jaloers

zij is pessimistisch

Jouw antwoord:

zij is straatarm

zij is jaloers

zij is pessimistisch

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Vul de volgende uitdrukking aan.

Hij is een roepende in de ….. (niemand wil naar hem luisteren)

woestijn

kerk

straat

Jouw antwoord:

woestijn

kerk

straat

Score 0 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Vul de volgende uitdrukking aan.

Graag aan Bacchus ….. (te veel drinken)

denken

offeren

vragen

Jouw antwoord:

denken

offeren

vragen

Score 0 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Vul de volgende uitdrukking aan.

Pootaan …… (hard doorwerken om iets op tijd klaar te hebben)

gaan

zoeken

spelen

Jouw antwoord:

gaan

zoeken

spelen

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Vul de volgende uitdrukking aan.

Het gouden kalf………. (geld het allerbelangrijkste vinden)

aanbidden

aanvoelen

voeren

Jouw antwoord:

aanbidden

aanvoelen

voeren

Score 0 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Vul de volgende uitdrukking aan.

Altijd op hetzelfde aambeeld ….. (steeds op dezelfde kwestie terugkomen)

hakken

slaan

wijzen

Jouw antwoord:

hakken

slaan

wijzen

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Vul de volgende uitdrukking aan.

Iemand over de hekel ……………….

gooien

halen

laten struikelen

Jouw antwoord:

gooien

halen

laten struikelen

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Vul de volgende uitdrukking aan.

Hij moest het gelag ……………….

betalen

verbergen

verwerken

Jouw antwoord:

betalen

verbergen

verwerken

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Vul de volgende uitdrukking aan.

Bij iemand in het ……………… staan.

krijt

oog

stof

Jouw antwoord:

krijt

oog

stof

Score 0 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Vul de volgende uitdrukking aan.

Met man en ……………… vergaan.

macht

muis

al

Jouw antwoord:

macht

muis

al

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Vul de volgende uitdrukking aan.

Iets van a tot z ……………….

kennen

schrijven

vergeten

Jouw antwoord:

kennen

schrijven

vergeten