Taaltoets werkwoordspelling

Je hebt 18 van de 20 vragen goed beantwoord.
Your score was: 90 %

Indicatie hbo-niveau: maximaal twee fouten.

Meer dan twee fouten: extra leren en oefenen om dit onderdeel van de Nederlandse taal op hbo-niveau/wo-niveau te krijgen.

Antwoorden

Score 0 of 1

Vraag:

Multiple choice question

1. Wie alles goed bijhou_, zal daar zeker de vruchten van plukken.

d

dt

Jouw antwoord:

d

dt

Feedback:

‘Bijhoudt’ staat in de tegenwoordige tijd. Het kan van tijd veranderen en is dus persoonsvorm. Als je ‘bijhoudt’ door een woord als ‘bekijkt’ of ‘smurft’ vervangt, kun je horen dat je hier de ik-vorm plus ‘t’ moet schrijven.

Een uitgebreide uitleg staat in het boek ‘Vlekkeloos Nederlands voor iedereen’ (via deze site direct te bestellen bij bol.com). Dit boek bevat zes hoofdstukken met theorie, testen en antwoorden bij de testen. Het is een praktisch naslagwerk en heel geschikt voor zelfstudie.

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

2. Die nieuwe docent verplich_e mij de opzet van mijn werkstuk op papier te zetten.

t

tt

Jouw antwoord:

t

tt

Feedback:

‘Verplichtte ’ kan van tijd veranderen (verplicht) en het is dus een persoonsvorm. Je schrijft hier de ik-vorm plus ‘t’.

Een uitgebreide uitleg staat in het boek ‘Vlekkeloos Nederlands voor iedereen’ (via deze site direct te bestellen bij bol.com). Dit boek bevat zes hoofdstukken met theorie, testen en antwoorden bij de testen. Het is een praktisch naslagwerk en heel geschikt voor zelfstudie.

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

3. Wie veel gereis_ heeft, heeft meestal ook veel te vertellen.

d

dt

Jouw antwoord:

d

Feedback:

Het woord ‘gereisd’ een voltooid deelwoord. Je kunt het bijvoorbeeld niet vervangen door ‘loopt’ of ‘smurft’. De laatste letter van de stam van het werkwoord ‘reizen’ is een ‘z’ en de ‘z’ staat niet in het ’t exkofschip. Dan schrijf je een ‘d’.

Een uitgebreide uitleg staat in het boek ‘Vlekkeloos Nederlands voor iedereen’ (via deze site direct te bestellen bij bol.com). Dit boek bevat zes hoofdstukken met theorie, testen en antwoorden bij de testen. Het is een praktisch naslagwerk en heel geschikt voor zelfstudie.

dt

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

4. Beantwoor_ je docent altijd alle vragen binnen drie werkdagen?

d

dt

Jouw antwoord:

d

dt

Feedback:

Je kunt ‘je’ in deze zin niet vervangen door ‘jij’, maar wel door ‘jouw’. Het onderwerp van de zin is ‘je docent’. Als je ‘beantwoordt’ door een woord als ‘maakt’ of ‘smurft’ vervangt, kun je horen dat je hier de ik-vorm plus ‘t’ moet schrijven.

Een uitgebreide uitleg staat in het boek ‘Vlekkeloos Nederlands voor iedereen’ (via deze site direct te bestellen bij bol.com). Dit boek bevat zes hoofdstukken met theorie, testen en antwoorden bij de testen. Het is een praktisch naslagwerk en heel geschikt voor zelfstudie.

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

5. Het is de bedoeling dat je alle personen persoonlijk benader_.

d

dt

t

Jouw antwoord:

d

dt

t

Feedback:

‘Benadert’ staat in de tegenwoordige tijd. Het kan van tijd veranderen en is dus persoonsvorm. Als je ‘benadert’ door een woord als ‘belt’ of ‘smurft’ vervangt, kun je horen dat je hier de ik-vorm plus ‘t’ moet schrijven.

Een uitgebreide uitleg staat in het boek ‘Vlekkeloos Nederlands voor iedereen’ (via deze site direct te bestellen bij bol.com). Dit boek bevat zes hoofdstukken met theorie, testen en antwoorden bij de testen. Het is een praktisch naslagwerk en heel geschikt voor zelfstudie.

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

6. Volgens de laatste peilingen steven_ die nieuwe stadspartij op een overwinning af.

d

dt

t

Jouw antwoord:

d

dt

t

Feedback:

‘Stevent’ staat in de tegenwoordige tijd. Het kan van tijd veranderen en is dus persoonsvorm. Als je ‘stevent’ door een woord als ‘gaat’ of ‘smurft’ vervangt, kun je horen dat je hier de ik-vorm plus ‘t’ moet schrijven.

Een uitgebreide uitleg staat in het boek ‘Vlekkeloos Nederlands voor iedereen’ (via deze site direct te bestellen bij bol.com). Dit boek bevat zes hoofdstukken met theorie, testen en antwoorden bij de testen. Het is een praktisch naslagwerk en heel geschikt voor zelfstudie.

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

7. Mijn docent von_ het geen probleem dat ik mijn voorstel nog iets wilde aanpassen.

d

dt

Jouw antwoord:

d

Feedback:

‘Vond’ is een sterk werkwoord dat in de verleden tijd staat. Dan schrijf je nooit een extra ‘t’.

dt

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

8. Heeft hij nog steeds de gewoonte dat hij zich met alles bemoei_?

t

d

Jouw antwoord:

t

Feedback:

‘Bemoeit’ staat in de tegenwoordige tijd. Het kan van tijd veranderen en is dus persoonsvorm. Als je ‘bemoeit’ door een woord als ‘smurft’ vervangt, kun je horen dat je hier de ik-vorm plus ‘t’ moet schrijven.

Een uitgebreide uitleg staat in het boek ‘Vlekkeloos Nederlands voor iedereen’ (via deze site direct te bestellen bij bol.com). Dit boek bevat zes hoofdstukken met theorie, testen en antwoorden bij de testen. Het is een praktisch naslagwerk en heel geschikt voor zelfstudie.

d

Score 0 of 1

Vraag:

Multiple choice question

9. “Wor_ jou ook zo vaak gevraagd of je een uurtje wilt overwerken?”, vroeg ik.

d

dt

Jouw antwoord:

d

dt

Feedback:

Het onderwerp van de zin is ‘of je een uurtje wilt overwerken’. Dit onderwerp kun je bijvoorbeeld vervangen door het woordje ‘dat’. Dan krijg je de volgende zin. Wordt jou dat ook zo vaak gevraagd? Het woord ‘jou’ is een meewerkend voorwerp. (aan jou) Als je ‘wordt’ door een woord als ‘geeft’ of ‘smurft’ vervangt, kun je horen dat je hier de ik-vorm plus ‘t’ moet schrijven. Het is dan qua inhoud wel een gekke zin.

Een uitgebreide uitleg staat in het boek ‘Vlekkeloos Nederlands voor iedereen’ (via deze site direct te bestellen bij bol.com). Dit boek bevat zes hoofdstukken met theorie, testen en antwoorden bij de testen. Het is een praktisch naslagwerk en heel geschikt voor zelfstudie.

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

10. Omdat hij te weinig tijd aan die opdracht bestee_ heeft, bestaat de kans dat hij alles opnieuw moet doen.

d

dt

Jouw antwoord:

d

Feedback:

Het woord ‘besteed’ is in deze zin een voltooid deelwoord. Je kunt het bijvoorbeeld niet vervangen door ‘loopt’ of ‘smurft’. De laatste letter van de stam van het werkwoord ‘besteden’ is een ‘d’ en de ‘d’ staat niet in het ’t exkofschip. Dan schrijf je een ‘d’. Dit kun je ook horen als je ‘besteed’ langer maakt met een ‘e’. Dan krijg je: bestede.

dt

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

11. Het te beste_ aantal uren had hij bij lange na niet gemaakt.

bestede

besteedde

besteden

Jouw antwoord:

bestede

besteedde

besteden

Feedback:

Het woord ‘besteden’ kun je in deze zin vervangen door bijvoorbeeld ‘maken’. Dan hoor je dat je het hele werkwoord moet schrijven.

Een uitgebreide uitleg staat in het boek ‘Vlekkeloos Nederlands voor iedereen’ (via deze site direct te bestellen bij bol.com). Dit boek bevat zes hoofdstukken met theorie, testen en antwoorden bij de testen. Het is een praktisch naslagwerk en heel geschikt voor zelfstudie.

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

12. Toen die docenten Arno van Dungen van plagiaat betich_en, werd hij vuurrood van schaamte.

t

tt

Jouw antwoord:

t

tt

Feedback:

Het woord ‘betichtten’ is in deze zin een persoonsvorm en die staat in de verleden tijd. Dit kun je goed horen als je ‘betichtten’ door bijvoorbeeld ‘beschuldigden’ vervangt. Je schrijft in dit geval (zwak werkwoord) de ik-vorm + ten.

Een uitgebreide uitleg staat in het boek ‘Vlekkeloos Nederlands voor iedereen’ (via deze site direct te bestellen bij bol.com). Dit boek bevat zes hoofdstukken met theorie, testen en antwoorden bij de testen. Het is een praktisch naslagwerk en heel geschikt voor zelfstudie.

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

13. Ik ben van mening dat die kritische manager zijn medewerkers realistisch beoordeel_.

d

t

dt

Jouw antwoord:

d

t

Feedback:

‘Beoordeelt’ staat in de tegenwoordige tijd. Het kan van tijd veranderen en het is dus persoonsvorm. Als je ‘beoordeelt’ door een woord als ‘bekijkt’ of ‘smurft’ vervangt, kun je horen dat je hier de ik-vorm plus ‘t’ moet schrijven.

dt

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

14. Omdat het hem te veel moeite zou kos_en, ging hij niet op het aanbod in.

t

tt

Jouw antwoord:

t

Feedback:

‘Kosten’ kun je in deze zin niet van tijd veranderen. Dit kun je goed horen als je ‘kosten’ vervangt door een woord als ‘geven’ of ‘vragen’. Je schrijft hier het hele werkwoord (de infinitief).

Een uitgebreide uitleg staat in het boek ‘Vlekkeloos Nederlands voor iedereen’ (via deze site direct te bestellen bij bol.com). Dit boek bevat zes hoofdstukken met theorie, testen en antwoorden bij de testen. Het is een praktisch naslagwerk en heel geschikt voor zelfstudie.

tt

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

15. Het door mij beantwoor_e mailtje kwam in de spambox van mijn directeur terecht.

d

dd

Jouw antwoord:

d

Feedback:

‘Beantwoorde’ is geen persoonsvorm, maar een bijvoeglijk naamwoord. Als je de zin van tijd verandert, hoor je dat ‘beantwoorde’ niet van tijd kan veranderen. Als je ‘beantwoorde’ door bijvoorbeeld ‘gemaakte’ vervangt, zie je ook dat het een bijvoeglijk naamwoord is. Bijvoeglijke naamwoorden schrijf je zo kort mogelijk; dus met één ‘d’.

Een uitgebreide uitleg staat in het boek ‘Vlekkeloos Nederlands voor iedereen’ (via deze site direct te bestellen bij bol.com). Dit boek bevat zes hoofdstukken met theorie, testen en antwoorden bij de testen. Het is een praktisch naslagwerk en heel geschikt voor zelfstudie.

dd

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

16. Nu die adviseur alles nauwkeurig bereken_ heeft, zien we pas goed wat onze mogelijkheden zijn.

d

dt

Jouw antwoord:

d

Feedback:

Het woord ‘berekend’ is in deze zin een voltooid deelwoord. Je kunt het bijvoorbeeld niet vervangen door ‘loopt’ of ‘smurft’. De laatste letter van de stam van het werkwoord ‘berekenen’ is een ‘n’ en de ‘n’ staat niet in het ’t exkofschip. Dan schrijf je een ‘d’.

Een uitgebreide uitleg staat in het boek ‘Vlekkeloos Nederlands voor iedereen’ (via deze site direct te bestellen bij bol.com). Dit boek bevat zes hoofdstukken met theorie, testen en antwoorden bij de testen. Het is een praktisch naslagwerk en heel geschikt voor zelfstudie.

dt

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

17. Omdat zij de hoofdzaken niet van de bijzaken schei_en, kregen zij voor die presentatie een onvoldoende.

d

dd

Jouw antwoord:

d

dd

Feedback:

Het woord ‘scheidden’ is in deze zin een persoonsvorm en die staat in de verleden tijd. Dit kun je goed horen als je ‘scheidden’ door bijvoorbeeld ‘losmaakten’ vervangt.
Je schrijft in dit geval (zwak werkwoord) de ik-vorm + den.

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

18. Je moet te allen tijde voorkomen dat je een studiegenoot beledig_.

d

dt

t

Jouw antwoord:

d

dt

t

Feedback:

‘Beledigt’ staat in de tegenwoordige tijd. Het kan van tijd veranderen. Als je de zin van tijd verandert, verandert ‘beledigt’ in ‘beledigde’. ‘Beledigt’ is dus persoonsvorm. Het onderwerp van de bijzin is ‘je’. Als je ‘beledigt’ door een woord als ‘slaat’ of ‘smurft’ vervangt, kun je horen dat je hier de ik-vorm plus ‘t’ moet schrijven.

Een uitgebreide uitleg staat in het boek ‘Vlekkeloos Nederlands voor iedereen’ (via deze site direct te bestellen bij bol.com). Dit boek bevat zes hoofdstukken met theorie, testen en antwoorden bij de testen. Het is een praktisch naslagwerk en heel geschikt voor zelfstudie.

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

19. Volgens diverse politici zou de Eerste Kamer in zijn huidige vorm beter kunnen worden afgeschaf_.

d

t

Jouw antwoord:

d

t

Feedback:

Het woord ‘afgeschaft’ is in deze zin een voltooid deelwoord. Je kunt het bijvoorbeeld niet vervangen door ‘loopt’ of ‘smurft’. De laatste letter van de stam van het werkwoord ‘afschaffen’ is een ‘f’ en de ‘f’ staat in het ’t exkofschip. Dan schrijf je een ‘t’.

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

20. “Waarschijnlijk vin_ u het geen probleem als wij de bestelde artikelen morgen al leveren”, mailde ik.

d

dt

Jouw antwoord:

d

dt

Feedback:

Deze zin staat in de tegenwoordige tijd. Als je ‘vindt’ door ‘maakt’ of ‘smurft’ vervangt, hoor je dat je hier de ik-vorm plus ‘t’ moet schrijven.

Een uitgebreide uitleg staat in het boek ‘Vlekkeloos Nederlands voor iedereen’ (via deze site direct te bestellen bij bol.com). Dit boek bevat zes hoofdstukken met theorie, testen en antwoorden bij de testen. Het is een praktisch naslagwerk en heel geschikt voor zelfstudie.