Taaltoets werkwoordspelling

Je hebt 17 van de 20 vragen goed beantwoord.
Your score was: 85 %

Indicatie hbo-niveau: maximaal één fout.

Meer dan één fout: extra leren en oefenen om dit onderdeel van de Nederlandse taal op hbo-niveau/wo-niveau te krijgen.

Antwoorden

Score 0 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Je zult betere resultaten hebben als je er meer tijd aan bestee_.

d

dt

Jouw antwoord:

d

dt

Feedback:

Deze zin staat in de tegenwoordige tijd.
Als je de zin van tijd verandert, kan ‘besteedt’ veranderen in ‘besteedde’.
- Je zou betere resultaten hebben als je er meer tijd aan besteedde.
‘Besteedt’ is dus een persoonsvorm.
Als je ‘besteedt’ door een woord als ‘loopt’ of ‘smurft’ vervangt, kun je horen dat je hier de ik-vorm + t moet schrijven.

Een uitgebreide uitleg staat in het boek ‘Vlekkeloos Nederlands voor iedereen’ (via deze site direct te bestellen bij bol.com). Dit boek bevat zes hoofdstukken met theorie, testen en antwoorden bij de testen. Het is een praktisch naslagwerk en heel geschikt voor zelfstudie.

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Toen wij gisteren een aantal bekende Nederlanders tegenkwamen, groe_en zij ons met een vriendelijke glimlach.

t

tt

Jouw antwoord:

t

tt

Feedback:

Als je het woord ‘groetten’ in deze zin door bijvoorbeeld ‘riepen’ vervangt, kun je horen dat dit woord in de verleden tijd staat. Het is een persoonsvorm. ‘Groeten’ is een zwak werkwoord.

De ik-vorm is: groet. In de verleden tijd komt daar in het meervoud ‘ten’ achter: groet + ten.

Een uitgebreide uitleg staat in het boek ‘Vlekkeloos Nederlands voor iedereen’ (via deze site direct te bestellen bij bol.com). Dit boek bevat zes hoofdstukken met theorie, testen en antwoorden bij de testen. Het is een praktisch naslagwerk en heel geschikt voor zelfstudie.

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Niemand kan het exacte moment van een grote ramp voorspellen, maar het is zeker dat er weer een keer iets heel ernstigs gebeur_?

d

t

dt

Jouw antwoord:

d

t

Feedback:

Deze zin staat in de tegenwoordige tijd.
Als je de zin van tijd verandert, kan ‘gebeurt’ veranderen in ‘gebeurde’. ‘Gebeurt’ is dus een persoonsvorm.
Als je ‘gebeurt’ door een woord als ‘loopt’ of ‘smurft’ vervangt, kun je horen dat je hier de ik-vorm + t moet schrijven.

Een uitgebreide uitleg staat in het boek ‘Vlekkeloos Nederlands voor iedereen’ (via deze site direct te bestellen bij bol.com). Dit boek bevat zes hoofdstukken met theorie, testen en antwoorden bij de testen. Het is een praktisch naslagwerk en heel geschikt voor zelfstudie.

dt

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Fernando kan zich niet voorstellen dat hij dit beloof_ heeft.

d

t

dt

Jouw antwoord:

d

Feedback:

‘Beloofd’ kan in deze zin niet van tijd veranderen. Het woord ‘beloofd’ is in deze zin een voltooid deelwoord.
De laatste letter van de stam van het werkwoord ‘beloven’ is een ‘v’ en de ‘v’ staat niet in het ’t exkofschip. Dan schrijf je een ‘d’.

Een uitgebreide uitleg staat in het boek ‘Vlekkeloos Nederlands voor iedereen’ (via deze site direct te bestellen bij bol.com). Dit boek bevat zes hoofdstukken met theorie, testen en antwoorden bij de testen. Het is een praktisch naslagwerk en heel geschikt voor zelfstudie.

t

dt

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

“Als je je heel goed concentreert, onthou_ je veel meer dan je denkt”, zei de docent.

d

dt

Jouw antwoord:

d

Feedback:

Deze zin staat in de tegenwoordige tijd.
Als je de zin van tijd verandert, kan ‘onthoud’ veranderen in ‘onthield’. Het is dus een persoonsvorm.
Je kunt ‘je’ in deze zin vervangen door ‘jij’. Als ‘jij’ achter de persoonsvorm staat, schrijf je alleen de ik-vorm. Als je ‘houd’ door een woord als ‘lees’, ‘pak’ of ‘smurf’ vervangt, kun je horen dat je hier alleen de ik-vorm moet schrijven.

Een uitgebreide uitleg staat in het boek ‘Vlekkeloos Nederlands voor iedereen’ (via deze site direct te bestellen bij bol.com). Dit boek bevat zes hoofdstukken met theorie, testen en antwoorden bij de testen. Het is een praktisch naslagwerk en heel geschikt voor zelfstudie.

dt

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

De agent bleef lang doorvragen, omdat hij verwach_e dat de verdachte met een schuldverklaring zou komen.

t

tt

Jouw antwoord:

t

tt

Feedback:

Deze zin staat in de verleden tijd.
Als je de zin van tijd verandert, kan ‘verwachtte’ veranderen in ‘verwacht’.
Het is dus een persoonsvorm.
Je schrijft hier de ik-vorm + te: verwachtte.

Een uitgebreide uitleg staat in het boek ‘Vlekkeloos Nederlands voor iedereen’ (via deze site direct te bestellen bij bol.com). Dit boek bevat zes hoofdstukken met theorie, testen en antwoorden bij de testen. Het is een praktisch naslagwerk en heel geschikt voor zelfstudie.

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Toen die rechtse politicus het woord nam, ontston_ er enig tumult.

d

dt

Jouw antwoord:

d

Feedback:

‘Ontstaan’ is een sterk werkwoord, dat in deze zin in de verleden tijd staat. In de verleden tijd schrijf je nooit de ik-vorm + t.

Een uitgebreide uitleg staat in het boek ‘Vlekkeloos Nederlands voor iedereen’ (via deze site direct te bestellen bij bol.com). Dit boek bevat zes hoofdstukken met theorie, testen en antwoorden bij de testen. Het is een praktisch naslagwerk en heel geschikt voor zelfstudie.

dt

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Ik heb er niet bij stilgestaan dat jij niet weet wat dit voor hen beteken_.

d

t

dt

Jouw antwoord:

d

t

Feedback:

‘Betekent’ staat in de tegenwoordige tijd. Het kan van tijd veranderen en is dus persoonsvorm.
Als je ‘betekent’ door een woord als ‘smurft’ vervangt, kun je horen dat je hier de ik-vorm + t moet schrijven.

Een uitgebreide uitleg staat in het boek ‘Vlekkeloos Nederlands voor iedereen’ (via deze site direct te bestellen bij bol.com). Dit boek bevat zes hoofdstukken met theorie, testen en antwoorden bij de testen. Het is een praktisch naslagwerk en heel geschikt voor zelfstudie.

dt

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Wor_ jou nooit gevraagd of je wilt overwerken?

d

dt

Jouw antwoord:

d

dt

Feedback:

Deze zin staat in de tegenwoordige tijd.
Als je de zin van tijd verandert, kan ‘wordt’ veranderen in ‘werd’.
Het is dus een persoonsvorm.
Het woord ‘jou’ is niet het onderwerp van de zin, maar een meewerkend voorwerp. Je kunt in deze zin zeggen ‘aan jou’.
- Wordt aan jou …. gevraagd.
Het onderwerp van deze zin is ‘of je wilt overwerken’.

Een uitgebreide uitleg staat in het boek ‘Vlekkeloos Nederlands voor iedereen’ (via deze site direct te bestellen bij bol.com). Dit boek bevat zes hoofdstukken met theorie, testen en antwoorden bij de testen. Het is een praktisch naslagwerk en heel geschikt voor zelfstudie.

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Toen wij vorig jaar een staatslot als beloning gaven, beantwoor_en vrijwel alle klanten onze vragenlijst.

d

dd

Jouw antwoord:

d

dd

Feedback:

Deze zin staat in de verleden tijd.
Als je de zin van tijd verandert, moet ‘beantwoordden’ worden vervangen door een werkwoord waaraan je kunt horen of het van tijd kan veranderen. Dit kun je goed horen als je ‘beantwoordden’ door bijvoorbeeld ‘maakten’ vervangt.
Het woord ‘beantwoordden’ is in deze zin een persoonsvorm en die staat in de verleden tijd. 
Je schrijft in dit geval de ik-vorm + den: beantwoordden.

Een uitgebreide uitleg staat in het boek ‘Vlekkeloos Nederlands voor iedereen’ (via deze site direct te bestellen bij bol.com). Dit boek bevat zes hoofdstukken met theorie, testen en antwoorden bij de testen. Het is een praktisch naslagwerk en heel geschikt voor zelfstudie.

Score 0 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Alle verplich_e vragen waren voorzien van een asterisk.

t

tt

Jouw antwoord:

t

Feedback:

Deze zin staat in de verleden tijd.
Als je de zin van tijd verandert, kan ‘verplichte’ niet veranderen in ‘verplicht’. Het is dus geen persoonsvorm.
Het woord ‘verplichte’ is in deze zin een bijvoeglijk naamwoord. Bijvoeglijke naamwoorden schrijf je zo kort mogelijk. In dit geval dus met maar één ‘t’.

Een uitgebreide uitleg staat in het boek ‘Vlekkeloos Nederlands voor iedereen’ (via deze site direct te bestellen bij bol.com). Dit boek bevat zes hoofdstukken met theorie, testen en antwoorden bij de testen. Het is een praktisch naslagwerk en heel geschikt voor zelfstudie.

tt

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

De docent verplich_e alle aanwezigen in de zaal hun legitimatiebewijs op de hoek van de tafel te leggen.

t

tt

Jouw antwoord:

t

tt

Feedback:

Deze zin staat in de verleden tijd.
‘Verplichtte’ kan van tijd veranderen.
Het woord ‘verplichtte’ is in deze zin een persoonsvorm.
Je schrijft: ik-vorm (verplicht) + te.

Een uitgebreide uitleg staat in het boek ‘Vlekkeloos Nederlands voor iedereen’ (via deze site direct te bestellen bij bol.com). Dit boek bevat zes hoofdstukken met theorie, testen en antwoorden bij de testen. Het is een praktisch naslagwerk en heel geschikt voor zelfstudie.

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Wij zijn er benieuwd naar of hij al een beetje herstel_ is van de zware operatie.

d

t

dt

Jouw antwoord:

d

Feedback:

‘Hersteld’ kan in deze zin niet van tijd veranderen. Het woord ‘hersteld’ is in deze zin een voltooid deelwoord. Als je ‘hersteld’ langer maakt met een ‘e’, hoor je een ‘d’.
Dus je schrijft een ‘d’.
NB De laatste letter van de stam van het werkwoord ‘herstellen’ is een ‘l’ en de ‘l’ staat niet in het ’t exkofschip. Dan schrijf je een ‘d’.

Een uitgebreide uitleg staat in het boek ‘Vlekkeloos Nederlands voor iedereen’ (via deze site direct te bestellen bij bol.com). Dit boek bevat zes hoofdstukken met theorie, testen en antwoorden bij de testen. Het is een praktisch naslagwerk en heel geschikt voor zelfstudie.

t

dt

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Hopelijk vin_ u het geen probleem als wij de bestelling pas morgen bezorgen.

d

dt

Jouw antwoord:

d

dt

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

In het noordwesten van Nigeria is een ferry met 200 opvarenden gekapseis_.

d

t

dt

Jouw antwoord:

d

Feedback:

Het woord ‘gekapseisd’ is een voltooid deelwoord. Je kunt het bijvoorbeeld niet vervangen door ‘loopt’ of ‘smurft’. De laatste letter van de stam van het werkwoord ‘kapseizen’ is een ‘z’ en de ‘z’ staat niet in het ’t exkofschip. Dan schrijf je een ‘d’.

Een uitgebreide uitleg staat in het boek ‘Vlekkeloos Nederlands voor iedereen’ (via deze site direct te bestellen bij bol.com). Dit boek bevat zes hoofdstukken met theorie, testen en antwoorden bij de testen. Het is een praktisch naslagwerk en heel geschikt voor zelfstudie.

t

dt

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Het te zwaar bela_ schip had nooit mogen vertrekken.

belade

beladen

belaadde

Jouw antwoord:

belade

beladen

Feedback:

Het woord ‘beladen’ kan in deze zin niet van tijd veranderen. Het is dus geen persoonsvorm.
Het woord ‘beladen’ is in deze zin een bijvoeglijk naamwoord. Je kunt het bijvoorbeeld vervangen door ‘gevulde’. Het voltooid deelwoord van ‘beladen’ is ‘beladen’. Dan schrijf je het bijvoeglijk naamwoord ook zo.

Een uitgebreide uitleg staat in het boek ‘Vlekkeloos Nederlands voor iedereen’ (via deze site direct te bestellen bij bol.com). Dit boek bevat zes hoofdstukken met theorie, testen en antwoorden bij de testen. Het is een praktisch naslagwerk en heel geschikt voor zelfstudie.

belaadde

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Hoe langer we moesten wach_en, hoe moeilijker het werd de klanten tevreden te houden.

t

tt

Jouw antwoord:

t

Feedback:

‘Wachten’ kun je in deze zin niet van tijd veranderen. Dit kun je goed horen als je ‘wachten’ vervangt door een woord als ‘lopen’. Het is in deze zin dus geen persoonsvorm. Je schrijft hier het hele werkwoord (de infinitief).

Een uitgebreide uitleg staat in het boek ‘Vlekkeloos Nederlands voor iedereen’ (via deze site direct te bestellen bij bol.com). Dit boek bevat zes hoofdstukken met theorie, testen en antwoorden bij de testen. Het is een praktisch naslagwerk en heel geschikt voor zelfstudie.

tt

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Ik vraag me nog steeds af waarom mijn collega dit geen goed voorstel vin_.

d

dt

Jouw antwoord:

d

dt

Score 0 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Het is ons vooralsnog niet duidelijk wie zijn zaak volgende week behartig_.

d

t

dt

Jouw antwoord:

d

t

Feedback:

‘Behartigt’ staat in de tegenwoordige tijd. Het kan van tijd veranderen en is dus een persoonsvorm. Als je ‘behartigt’ door een woord als ‘maakt’ of ‘smurft’ vervangt, kun je horen dat je hier de ik-vorm + t moet schrijven.

Een uitgebreide uitleg staat in het boek ‘Vlekkeloos Nederlands voor iedereen’ (via deze site direct te bestellen bij bol.com). Dit boek bevat zes hoofdstukken met theorie, testen en antwoorden bij de testen. Het is een praktisch naslagwerk en heel geschikt voor zelfstudie.

dt

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Omdat wij vorig jaar op een beter bod wach_en, hadden wij ons huis uit de verkoop gehaald.

t

tt

Jouw antwoord:

t

tt

Feedback:

‘Wachtten’ kun je in deze zin van tijd veranderen. Dit kun je goed horen als je ‘wachtten’ vervangt door een woord als ‘rekenden’. ‘Wachten’ is een zwak werkwoord. Je schrijft hier de ik-vorm (wacht) + ten.

Een uitgebreide uitleg staat in het boek ‘Vlekkeloos Nederlands voor iedereen’ (via deze site direct te bestellen bij bol.com). Dit boek bevat zes hoofdstukken met theorie, testen en antwoorden bij de testen. Het is een praktisch naslagwerk en heel geschikt voor zelfstudie.